Ο σύλλογος Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου απέκτησε νομική μορφή το 2003.

Έχει 19 ενεργά μέλη, σε 16 Τμήματα, κατανεμημένα σε 5 Πανεπιστημιακές Μονάδες (Μυτιλήνη, Σάμο, Χίο, Σύρο, Ρόδο).

Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γραφούν όλα τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. που δουλεύουν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Μέλος γίνεται κάποιος με απόφαση του Δ.Σ. μετά από αίτησή του στην οποία δηλώνει ότι αποδέχεται το καταστατικό. Αν δεν γίνει δεκτή η αίτησή του, τότε ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. που αποφασίζει οριστικά.

 

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

  • Η μελέτη και η προαγωγή των οικονομικών εργασιακών και γενικότερα επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του Συλλόγου.
  • Η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών του Συλλόγου και η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ τους.
  • Η πιο ουσιαστική συμμετοχή των μελών του Συλλόγου στην κοινωνική, πνευματική και πολιτιστική ζωή της χώρας και η θετική συμβολή τους στην ανάπτυξή της.
  • Η ηθική και η υλική συμπαράσταση στα μέλη του σε κάθε περίπτωση που χρειάζεται.
  • Η συμβολή στην ανύψωση της Ανώτατης Παιδείας.

 

Καταστατικό Συλλόγου

 

Μέλη Δ.Σ.

Πρόεδρος            
Κάργας Παναγιώτης
22510 36615
Αντιπρόεδρος
Βαφειάδου Ασημίνα
22410 99386
Γεν. Γραμματέας 
Θεοχαροπούλου Χριστίνα
22730 82240
Ταμίας   
Μουχτή Θεοφανώ
22510 36315
Μέλος  
Σπάθης Αλέξανδρος
22510 36628