Στις 4 Μαϊου 2018 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του Συλλόγου ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 

Αποτελέσματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

Πρακτικό Εφορευτικής επιτροπής

Πρακτικό 1ης συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 2018